Pressemelding: Bulk tar grep langs E6

Bulk Infrastructure har blitt enige med Bjerkejordet Eiendomsutvikling om kjøp av 196 mål tomt langs E6 i Sørum kommune. Tomten blir innlemmet i Bulk Park Lindeberg som med dette tomtekjøpet totalt utgjør over 300 dekar.

- Dette er en av få tomter mellom Oslo og Gardermoen med spesielt god kollektiv tilknytning, sier Peder Nærbø, styreleder og eier i Bulk Infrastructure. Lindeberg togstasjon ligger tett inntil tomten og vi i Bulk mener dette vil være et attraktivt element når vi henvender oss til industribedrifter som ønsker å skape aktivitet i kommunen, sier Nærbø videre.

Eiendommen ble først regulert i 2006 til industri/lager med kontor. I samarbeid med Bulk ble reguleringsplanen senere endret i 2013 for å bedre adkomstveien som også vil omfatte ny adkomst til eiendommene Bulk eier fra tidligere i Bulk Park Lindeberg. Tomten er ikke opparbeidet og brukes i dag i hovedsak til landbruksformål.

- Vi har lenge hatt svært stor pågang av leietagere på Bulk Park Lindeberg. Denne tomten har en ekstremt god eksponering mot E6. Det igangsettes nå prosjektering og utvikling i egen regi og vi ser for oss at vi raskt kommer i gang med utvikling på vegne av leietagere, sier Nærbø.

Bulk Park Lindeberg består fra før av Farexveien 7, rett ved Lindeberg stasjon. Dette var den første eiendommen Bulk kjøpte etter oppstart i 2006. I tillegg eier Bulk nabotomtene som utgjør resten av Bjerke industriområde.

Bildet viser Farexveien 7 med ca 12 000 kvm industribygg ved siden av Lindeberg stasjon. I bakre del vises tomten mellom E6 og Gardermobanen. Foto: Bulk Infrastructure