Bulk-avtaler på Fugleåsen. NE nyheter

 Bulk-avtaler på Fugleåsen.

 Bulk Infrastructure skal bygge tre nye bygg på Fugleåsen i Ski.