Investerer 700 millioner uten kunder. Dagens Næringsliv

Investerer 700 millioner 

 første byggetrinn blir det bygget syv separate datasentre.

– Men det blir bare starten. Vi har 1600 mål i nettoareal her. Området er på tilsammen   tre kvadratkilometer. Få forstår hvor stort dette er, sier Peder Nærbø