Pressemelding: Grønt kappløp


«Det er et globalt kappløp og vi må omstille oss. Det grønne skiftet går for sakte og vi må øke takten fremover mot det bærekraftige samfunnet. Bulk Infrastructure ønsker å bidra på flere områder i denne omstillingen  -  et av satsingsområdene er å utvikle verdens største datasenterpark på fornybar energi, N01 Campus i Vennesla.  Nå inviterer vi til Bulk Race Day for å sette fokus på bærekraftig næringsutvikling i Agder-regionen. – Join the race!», sier styreleder og eier i Bulk Infrastructure, Peder Nærbø.
 
Grønn konkurransekraft - ny næringsutvikling
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la fredag 28.10.2016 frem sin rapport hvor de diskuterer hva som skal til for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Utvalget trekker frem at omstilling og grønt skifte ikke skjer gjennom noen få store beslutninger som endrer alt, det skjer gjennom tusenvis av små beslutninger på alle nivåer i samfunnet. Norsk næringsliv oppfordres til å bidra.
«Næringslivet står etter min mening helt sentralt for å skape omstilling og Bulk Infrastructure ønsker å være en pådriver og katalysator i det grønne kappløpet. Vi skaper en ny møteplass for nettopp dette formålet – Bulk Race Day», sier Nærbø.

Bulk Race Day
Arrangementet tar sikte på å samle representanter fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og alle med kompetanse og ønske om å bidra til utvikling av bærekraftige løsninger. Her vil Bulks satsing på N01 Campus og prosjekter med verdiskapningspotensiale for Agder regionen bli presentert. I tillegg skal selskapet rekruttere nye stillinger og er interessert i å kartlegge kompetansen som finnes i regionen.
«Utviklingen innen fornybar energi og teknologi går enormt raskt. Vi kan i dag dra kjensel på retorikken fra oljenæringen og trekke en parallell til papirindustrien hvor man i mange år ropte varsku uten å bli hørt. Vårt mål er å skape en racing arena for grønn konkurransekraft hvor Bulk Race Day vil være et utgangspunkt for å tenke nye, fremtidsrettede tanker. Vi håper at flest mulig vil bli med», sier Nærbø.

Electric City Agder
Tidligere Klima- og Miljøminister, nå Fylkesrådmann i Vest-Agder, Tine Sundtoft stiller sammen med et knippe andre til debatt om hvordan man kan skape Electric City Agder.
«Agder er et av verdens råeste energisentre med et enormt overskudd av grønn kraft. Her ligger et fantastisk utgangspunkt for å skape noe unikt. Dette er et underkommunisert potensiale for regionen som vi ønsker å ta tak i», poengterer Nærbø.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAKGRUNN

Bulk Infrastructure Selskapet er en ledende eiendomsutvikler innen lager, logistikk- og industribygg i Norge. Selskapet har bygget moderne industribygg tilsvarende mer enn 270 000 kvadratmeter og har siden 2006 solgt nybygg for mer enn 4 milliarder kroner.

N01 Campus
Bulk Infrastructure utvikler verdens største datasenterpark på fornybar energi i Vennesla. Området er på 3 000 dekar og regulert for nærmere 900 000 kvadratmeter bygningsmasse.  Første spadetak ble tatt i september 2015 og siden da har man klargjort 100 dekar tomt og ferdigstilt to uavhengige strømforsyninger på 25 megawatt. Begge stasjonene er tilrettelagt med kapasitet på 100 megawatt. Det tas sikte på å klargjøre første datalager for leietakere første halvår 2017.

Bulk Race Day
Bulk Race Day arrangeres for første gang 22. november på Hunsfos Næringspark i Vennesla. For mer informasjon og påmelding: www.bulkraceday.no

 Pressehenvendelser og spørsmål:

Nina Kristine Madsen-Geelmuyden - Kommunikasjonssjef - +47 41 16 07 56 Eirik Sunde -                                        Bulk Innovation           +47 90 87 07 50

Nærbø inviterer til Bulk Race Day 22. november i Vennesla