Vinmonopolet flytter alt til Vestby - Vestby avis

Vinmonopolet flytter alt til Vestby

Vinmonopolet har inngått en 10 års leieavtale med Bulk om bygging av 2 600 kvm lager som skal erstatte dagens lager i Oslo. Samtidig inngår også Synnøve Finden en stor leieavtale med selskapet