Pressemelding: Bulk med økt aktivitet i Vestby

«Bulk Infrastructure har signert to nye leieavtaler i Vestby med Vinmonopolet og Synnøve Finden og er svært fornøyde med økt aktivitet i dette området», sier Dag Klem, utleie ansvarlig i Bulk Infrastructure.

Bulk opplever økt aktivitet og interesse for Vestby. Vinmonopolet flytter til Bulk Park Vestby på Torvuttaket, mens Synnøve Finden utvider lagerkapasiteten i samme område.

«I løpet av de siste ti årene har Bulk lykkes med å få store deler av den moderne logistikken ut av Oslo til mer effektive arealer langs E6. Denne utviklingen vil fortsette de neste ti årene, men vi har også ambisjoner om å få mer logistikk over på jernbane og ønsker at Vestby skal spille en viktig rolle i bærekraftig godstransport med sitt sidespor på jernbanen», sier Peder Nærbø i Bulk Infrastructure.

Vinmonopolet har inngått en 10 års leieavtale med Bulk om bygging av 2 600 kvm lager som skal erstatte dagens lager i Oslo. Byggestart er september inneværende år, mens ferdigstillelse er første februar 2017.

«Vestby kommune har vist at de er raske i behandling av byggesaker. I kombinasjon med vår erfaring og effektive byggetid gir dette svært kort leveringstid for nybygg i Bulk Park Vestby. Vi kan derfor etablere Vinmonopolets lager på fem måneder fra oppstart til overlevering», sier Nærbø.

Synnøve Finden inngikk i 2015 en leieavtale med Bulk om et nytt lagerbygg på ca 2 400 kvm. Bygget ble overtatt i juni i år. Videre signerte Synnøve Finden en ytterligere leieavtale på utvidelse av bygget med ca 2 400 kvm i juli. Bygget vil få et samlet fotavtrykk på ca 4 800 kvm og leietiden er 10 år. Oppstart av utvidelsen er høsten 2016, mens overlevering er juni 2017.

«Lageret på Vestby er en optimal løsning for Synnøve Findens hovedlager for handelsvarer til det norske markedet, og vi er svært fornøyde med bygget og vårt samarbeid med Bulk», sier Øyvind Berg, produksjonsdirektør i Synnøve Finden.
 
Bulk Park Vestby har ytterligere kapasitet for flere nybygg.

Vinmonopolets nybygg vil ferdigstilles i 2017.