Kjøper seg inn i gammel trykkerieiendom for 30 millioner kroner. Romerikes Blad

Fra venstre: Espen B. Danielsen og Peder Nærbø fra Bulk Infrastructure og Claus Nerhagen og Erik Lindseth fra Akershus Energi.