Bulk Infrastructure og Akershus Energi utvider samarbeid om datasenter

 

Utvidet industreielt samarbeid

Bulk Infrastructure og Akershus Energi utvider sitt industrielle samarbeid om datasentre i Oslo og Akershus.


Akershus Energi kjøper seg inn i Brennaveien 20 B i Nittedal som eies av Bulk Infrastructure. Bygget på 11 000 kvm er tidligere Allers trykkeri på Skytta. De to samarbeidspartnerne har tidligere kjøpt gamle Schibsteds trykkeri i Groruddalen som nå er omdøpt til Oslo Internet Exchange (OS-IX).  OS-IX har de siste 15 årene vært Norges største datasenter og et svært sentralt knutepunkt for internasjonal datakommunikasjon til Norge.

Vi er svært fornøyd med å få til en utvidelse av vårt samarbeid med Akershus Energi. Vi har begge et sterkt ønske om å foredle norsk vannkraft til datakraft og Aller trykkeri på Skytta gir oss et svært spennende utgangspunkt for dette i Oslo regionen”, sier Peder Nærbø, eier og styreleder i Bulk Infrastructure.

Til sammen kontrollerer Bulk Infrastructure og Akershus Energi et totalareal på omlag 36 000 kvm fordelt på de to byggene. Med total-renovering og omstilling til topp moderne datasentre ønsker man å sikre at byggene blir en viktig infrastruktur i den pågående digitaliseringen av Norge.

«Investeringene sammen med Bulk Infrastructure er sentrale i Akershus Energi sin industrielle satsing og utvikling av nye forretningsområder som diversifiserer virksomheten. Dette legger til rette for økt inntjening fra andre områder som ikke har eksponering mot kraftpriser», sier Claus Nerhagen, leder for investering, handel og finans i Akershus Energi.

Det er byggenes beliggenhet og egenskaper på strøm og fiber som danner grunnlaget for satsingen. Akershus Energi betaler 30 millioner kroner for 50 % av aksjene i selskapet som eier Brennaveien 20B.

Bakgrunn
Bulk Infrastructure er en ledende eiendomsutvikler innen lager- logistikk- og industribygg i Norge. Selskapet har siden 2010 solgt eiendom for mer enn 4 milliarder kroner og utviklet nye industribygg tilsvarende mer enn 270 000 kvm. Bulk Infrastructure utvikler også N01 Campus i Vennesla, som skal bli verdens største datasenterpark på fornybar energi.

 Akershus Energi. Konsernet er eid av Akershus Fylkeskommune og har sin kjernevirksomhet knyttet til vannkraft- og fjernvarmeproduksjon. Konsernet har en samlet energiproduksjon på ca. 2,5 TWh, og er en betydelig aktør i energibransjen i Norge. Konsernet har hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune i Akershus.
 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Espen B. Danielsen og Peder Nærbø fra Bulk Infrastructure, Claus Nerhagen og Erik Lindseth fra Akershus Energi