Dagens Næringsliv 26.04.2016 Norge - en digital avkrok

Av Peder Nærbø, Hovedaksjonær og styreleder i Bulk Infrastructure

Regjeringens ambisjoner holder ikke uten fiberkabler til utlandet – da forblir vi en digital avkrok.

Den 15.04.2016 la regjeringen frem energimeldingen. Ett hovedtema omhandler hvordan kraftoverskuddet skal danne grunnlag for næringsutvikling og effektiv utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser. Norge er i en unik posisjon til å skape en ny vekstnæring innen grønne datasentre tuftet på norsk kraftoverskudd. Jeg har de siste fem årene jobbet med utvikling av det som kan bli verdens største datasenterpark på fornybar energi, N01 Campus i Vennesla, og etterlyser politisk vilje til å utvikle fiberkabler - i nasjonens interesse.

Google, Facebook og Apple valgte henholdsvis Finland, Sverige og Danmark som lokasjoner for sine datasentre. Så langt har ikke Norge lykkes. Finland hadde tilsvarende problemstilling som Norge og la fiberkabler til Tyskland – med staten som hovedeier. Historisk sett har norske politikere forstått viktigheten av infrastrukturens rolle; I 2016 er fiberkabler våre digitale motorveier for datatrafikk.

Hva gjør Norge? Private aktører som Bulk Infrastructure er invitert av Statnett til å vurdere bygging av fiberkabler.  Men Norge mangler politisk vilje og gjennomføringskraft. Nå må regjerningen komme på banen , og ikke overlate sjøsettingen av sine visjoner til private aktører. De må på linje med Finland – ta regningen. Hvis ikke forblir vi en digital avkrok som fort kan miste muligheten til et nytt, bærekraftig industrieventyr - basert på norsk kraftoverskudd.