Bulk is a developer and owner of real estate within the warehousing, logistics and production facilities segment.
Bulk is a developer and owner of real estate within the data center segment.
Bulk offers a wide range of data center services for domestic and international clients.

About

Bulk is an industrial group with operations within the areas of Real Estate Logistics, Real Estate Data Center, Data Center Services and Fiber Infrastructure. Bulk has a long term investment approach when entering projects with predefined steps for development to enhance shareholders values.

Pressemelding: Bulk tar grep langs E6

Bulk Infrastructure har blitt enige med Bjerkejordet Eiendomsutvikling om kjøp av 196 mål tomt langs E6 i Sørum kommune. Tomten blir innlemmet i Bulk Park Lindeberg som med dette tomtekjøpet totalt utgjør over 300 dekar.