Bulk is a developer and owner of real estate within the warehousing, logistics and production facilities segment.
Bulk is a developer and owner of real estate within the data center segment.
Bulk offers a wide range of data center services for domestic and international clients.

About

Bulk is an industrial group with operations within the areas of Real Estate Logistics, Real Estate Data Center, Data Center Services and Fiber Infrastructure. Bulk has a long term investment approach when entering projects with predefined steps for development to enhance shareholders values.

Bulk Race Day 2016

 BULK RACE DAY er et gratis og åpent arrangement som samler representanter fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og alle med kompetanse som vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger. Her vil Bulks satsing på N01 Campus samt mulige spin-off prosjekter med verdiskapningspotensiale for Agder regionen bli presentert

. Finn ut mer her